0969139939

kính chắn giọt bắn

45.000

 

Che chắn giọt bắn từ người đối diện hoặc yếu tố bên ngoài.